Odpowiedź komisarza UE Didier Reynders’a na temat europejskiej infolinii dla ofiar przemocy

W odpowiedzi na nasze wspólne oświadczenie organizacji pozarządowych oraz sieci VSE na temat infolinii 116 006 dla ofiar przemocy, Komisarz UE ds. Sprawiedliwości, Didier Reynders, przesłał nam list, w którym wspomina, że w trakcie rewizji dyrektywy w sprawie praw ofiar Komisja Europejska rozważa możliwość wprowadzenia obowiązku korzystania z infolinii 116 006 we wszystkich państwach członkowskich UE.

Poniżej cała treść listu:

Szanowni przedstawiciele organizacji wspierających ofiary,

Pragnę podziękować za wspólne oświadczenie z dnia 11 kwietnia 2023 r. złożone przez Victim Support Europe i 40 organizacji wspierających ofiary wzywające Komisję Europejską, Radę i Parlament do wprowadzenia europejskiego telefonu zaufania 116 006 dla ofiar przestępstw we wszystkich krajach UE Stany. Jak Państwo wiedzą, Komisja Europejska przywiązuje dużą wagę do praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Infolinia 116 006 zapewnia, za pośrednictwem przeszkolonych specjalistów, wstępną informację i opiekę dla wszystkich ofiar, które proszą o to anonimowo i poufnie, w sprawach socjalnych, prawnych i psychologicznych, przed, w trakcie i po dochodzeniu zadośćuczynienia. Infolinia jest ważnym narzędziem zapewniającym ofiarom możliwość powoływania się na swoje prawa w UE. Wagę tego narzędzia podkreśliłem już we wspólnym oświadczeniu, które złożyłem 22 lutego 2022 r. z okazji Europejskiego Dnia Ofiar Przestępstw wraz z francuskim ministrem sprawiedliwości Ericem Dupond-Morettim. W naszym oświadczeniu podkreśliliśmy sukces telefonu zaufania 116 006 od czasu jego utworzenia decyzją Komisji w 2009 r. i jego stopniowe wdrażanie w obecnie 13 państwach członkowskich UE. Wezwaliśmy również 13 pozostałych państw członkowskich do wprowadzenia i promowania tej liczby.
Komisja pracuje obecnie nad przeglądem dyrektywy w sprawie praw ofiar i zamierza przed latem zaproponować zmiany legislacyjne. Jedno ze stwierdzonych niedociągnięć dotyczy niedostatecznego dostępu ofiar do informacji. Aby zaradzić temu niedociągnięciu, Komisja ocenia możliwość wprowadzenia obowiązku korzystania z infolinii 116 006 we wszystkich państwach członkowskich UE. Koordynatorka Komisji Europejskiej ds. praw ofiar i jej zespół są do Państwa dyspozycji, aby udzielić bardziej szczegółowych wyjaśnień.

Dziękuję za nieustające zaangażowanie i współpracę na rzecz wzmocnienia praw ofiar.

Z poważaniem,