Zmiany w Europejskiej Dyrektywie ds. Ofiar

Na wniosek 60 organizacji pozarządowych z całej Europy, w tym Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku oraz organizacji Victim Support Europe Komisja Europejska zdecydowała się podjąć pierwsze kroki mające na celu poprawkę obowiązującej do tej pory Europejskiej Dyrektywy ds. Ofiar uchwalonej przez Parlament Europejski i Radę Europy.

Sygnatariusze wniosku do Komisji Europejskiej wnioskują o zmianę zapisów Dyrektywy, które będą docelowo zmierzać do wdrożenia krajowych strategii na rzecz ofiar oraz przyjęcia kompleksowych krajowych ram wsparcia ofiar przestępstw.

Komisja Europejska widzi z kolei konieczność m.in. wzmocnienia prawa ofiar do 1) uzyskiwania i dostępu do informacji, w tym bardziej efektywne uczestnictwo w sprawach karnych wraz z niezbędnym wsparciem sądów i stworzenie infolinii dedykowanej ofiarom 2) większej ochrony praw ofiar poprzez zindywidualizowaną ocenę, 3) większej ochrony dzieci oraz 4) uzyskiwania rekompensaty od sprawcy przestępstwa.

Poniżej odpowiedź sygnatariuszy na zapowiedź zmian w Dyrektywie.