Razem przeciwko mowie nienawiści

Narodowa Agencja Programu Erasmus Plus przyznała dofinansowanie na realizację projektu pt.:”The upskilling organisational potential of stakeholders in providing grassroots services to victims of hate crimes”. Projekt będzie realizowany od listopada 2023 r. przez Stowarzyszenie DROGA we współpracy z Lab.in.s z Turynu (Włochy).

Projekt ma na celu stworzenie narzędzi edukacyjnych służących budowaniu społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych bardziej świadomych zjawiska mowy nienawiści. W ramach projektu przewiduje się stworzenie koalicji instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów, które podniosą swoje umiejętności w zakresie przeciwdziałania skutkom mowy nienawiści, lepszego zrozumienia jej aspektów prawnych i psychologicznych oraz niesienia pomocy ofiarom. W ramach projektu Stowarzyszenie DROGA wraz z partnerem projektu i lokalnymi parterami przygotuje społeczną kampanię informacyjną w mediach społecznościowych poświęconej tej tematyce.