Kierunki zmian w Europejskiej Dyrektywie ds. Ofiar

Trwają konsultacje pomiędzy Komisją Europejską a stroną społeczną w sprawie zmian i poprawek w dyrektywie 2012/29/UE, zwanej dyrektywą dotyczącą ofiar przestępstw. Ich celem jest wprowadzenie nowych i bardziej przyjaznych regulacji wspierających ochronę ofiar przestępstw. Na ich podstawie powstał tzw. dokument w sprawie postanowień w dyrektywie (Model Provisions Paper – MPP), który ma za zdanie przedstawienie zmian opinii publicznej. W połowie września zostanie opublikowane wspólne stanowisko Komisji Europejskiej i organizacji społecznych reprezentowanych m.in. przez sieć Victim Support Europe (VSE). Bieżące konsultacje do MPP wskazują zarówno na pozytywne zmiany jak i potencjalne obszary ryzyka w treści zaproponowanych poprawek. Pierwsze dotyczą m.in. wprowadzenia ułatwień w funkcjonowaniu Infolinii 116 006 dla ofiar przestępstw, udzielania specjalistycznego wsparcie dla ofiar przestępstw, płatności z góry za odszkodowania przez sprawców, prawa do kontroli decyzji w trakcie postępowania sądowego,  pomocy dla ofiar przestępstw w sądzie, w tym wsparcia osób niepełnosprawnych i gromadzenia danych. Z kolei obszary ryzyka w treści poprawek są związane głównie z niejasnym językiem dyrektywy,  brakiem akceptacji dla ogólnych usług wsparcia na rzecz ofiar przestępstw, w tym indywidualnej oceny potrzeb ofiar oraz wprowadzenia usług pierwszego kontaktu przez policję.