Działania towarzyszące w ramach mobilności w Finlandii

Przy okazji mobilności obywającej się na Uniwersytecie Jyväskylä w Finlandii w dniach 17-21 października 2022 r., członkowie stowarzyszenia DROGA mieli okazję do zapoznania się funkcjonowaniem innych organizacji pozarządowych w tym mieście. Zorganizowane zostało spotkanie w Centrum Kryzysowym MOBILE w Jyväskylä, która jako organizacja pozarządowa zajmuje się wsparciem ofiar i sprawców przemocy. Ponadto, Centrum Kryzysowe udziela pomocy, w tym poradnictwa w zakresie pomocy dla rodzin i osób, które doświadczyły trudnej sytuacji życiowej, osób samotnych i pozostawionych ze swoimi problemami.

Ponadto wizyta na Uniwersytecie Jyvasklya była okazją do zapoznania się zastosowaniem nowoczesnych technologii cyfrowych, w tym wirtualnej rzeczywistości (VR) do działań terapeutycznych wspierających leczenie sprawców przemocy (IPV). Jednym z nich jest projekt pt.: „Virtual Reality Prevention of Gender-Violence in Europe based on Neuroscience of Embodiment, peRspective and Empathy (GENERE)”. Projekt ten polega na zmniejszeniu przemocy w związkach (IPV) poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii oraz narzędzi profilaktycznych i rehabilitacyjnych, wykorzystujących scenariusze wirtualnej rzeczywistości. Służą one wywoływaniu zmian behawioralnych i postaw, zwiększaniu empatii u sprawców przemocy, minimalizowaniu szkodliwych skutków i prawdopodobieństwa stosowania przemocy i recydywy wśród sprawców.