To już 11 lat funkcjonowania Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA!

Stowarzyszenie droga - strona internetowa

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA zostało zarejestrowane latem 2010 roku. Od tego czasu zrealizowano wiele projektów związanych z tematyką przemocy w rodzinie i uzależnień. Oto kalendarium z przypomnienie niektórych wydarzeń:

Czytaj dalej To już 11 lat funkcjonowania Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA!

Wsparcie dla ofiar i sprawców przemocy w 2021 r.

W I kw. 2021 r. członkowie Stowarzyszenia DROGA będą świadczyć pomoc w następujących obszarach:

  • Krzysztof Rubas, poniedziałki, godz. 15-17: konsultacje indywidualne dla sprawców przemocy w rodzinie;
  • Ewa Szerszeniewska, środy, godz. 15-17: poradnictwo specjalistyczne dla ofiarami przemocy domowej i ds. pracy z osobami współuzależnionymi.

Krótkie podsumowanie wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy świadczonego przez Stowarzyszenie DROGA w 2019 i 2020 r.

W 2020 r. Stowarzyszenie DROGA zrealizowało następujące formy wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy:

1) Poradnictwo indywidualne specjalistyczne dla osób uzależnionych: 160 godz. w 2019 r. i 180 godz. w 2020 r.
2) Konsultacje indywidualne dla sprawców przemocy w rodzinie: 160 godz. w 2019 r. 135 godz. w 2020 r.
3) Konsultacje indywidualne w ramach Szkoły dla Rodziców: 40 godz. w 2019 r, 20 godz. w 2020 r.
4) Punkt Konsultacyjny dla Rodzin: zajęcia grupowe dla dzieci: 160 godz. w 2019 r., 120 godz. w 2020 r.
5) Punkt Konsultacyjny dla Rodzin: zajęcia indywidualne dla dzieci: 160 godz. w 2019 r., 120 godz. w 2020 r.
6) Punkt Konsultacyjny dla Rodzin: konsultacje indywidualne z rodzicami: 80 godz. w 2019 r. 20 godz. w 2020 r.
7) Poradnictwo specjalistyczne: zajęcia indywidualne z terapeutą ds. pracy z ofiarami przemocy domowej i ds. pracy z osobami współuzależnionymi: 120 godz. w 2019 r., 110 godz. w 2020 r. i 30 godz. w 2021 r.
8) Warsztaty umiejętności społecznych: komunikacja interpersonalna: 80 godz.
9) Warsztaty umiejętności społecznych: nabywanie poczucia własnej wartości: 80 godz. 10) Warsztaty umiejętności społecznych: rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji: 80 godz.

Wypoczynek letni dla dzieci z Domu dla Dzieci ZGODA w Olsztynku

Stowarzyszenie droga dzieci z domu dla dzieci zgoda wypoczynek letni

W dniach od 28.06.2020 r do 05.07.2020 r. odbył się wyjazd zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na 2020 rok.

Wypoczynek letni z programem profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych oraz zajęć edukacyjnych, informacyjnych i socjoterapeutycznych realizowany był pod nazwą własną „Chodź z nami budować szczęśliwe Jutro”. Wzięli w nim udział wychowankowie Domu dla Dzieci „ZGODA” w Olsztynku. Opiekę nad wychowankami sprawowali wychowawcy zatrudnieni w Domu dla Dzieci „ZGODA” .

Podczas wyjazdu realizowano zajęcia o charakterze edukacyjnym oraz socjoterapeutycznym z zakresu profilaktyki uzależnień. Spotkania odbywały się codziennie w godzinach popołudniowych. Tematami rozmów było uzależnienie od alkoholu, powody, dla których ludzie sięgają po alkohol, alkohol jako środek uzależniający, konsekwencje jego nadużywania, wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby, wiara w siebie, nauka mówienia nie, akceptacja siebie, osiągnięcie celu. Ponadto w czasie wyjazdu zorganizowano wycieczki w góry: nad Czarny Staw oraz przełęcz Karb – szczyt Karb, przełęcz pod Kopą Kondracką granicą na Kasprowy Wierch, spacer Doliną Kościeliską, zwiedzanie Jaskini Mroźnej, spacer Doliną Chochołowska z wejściem na Wołowiec, spacer Doliną Pięciu Stawów przez Świstówkę do Morskiego Oka, zwiedzanie Zakopanego i Krupówek. Zorganizowano również kulig z ogniskiem oraz wycieczkę jednodniową Spływ Dunajcem, a także zwiedzanie Zamku w Niedzicy oraz Zabytkowego Zamku w Dębnie. Wychowankowie również bawili się parku rozrywki Energylandia w Zatorze. W czasie zorganizowanym przeprowadzano gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz w pomieszczeniach pensjonatu.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez dotacji z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na rok 2020r.

Sprawozdanie z działalności punktów konsultacyjnych

Od 21 stycznia 2019r. do 20 grudnia 2019r. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku realizowało Program funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych, osób uzależnionych od alkoholu oraz nadużywających alkoholu i Prawniczego Punktu Konsultacyjnego finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynku.

Wieloletnie doświadczenia w Prawniczym Punkcie Konsultacyjnym i w Punktach Konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych i osób uzależnionych oraz nadużywających alkoholu dowiodło, że przemoc i spożywanie alkoholu na terenie Gminy jest poważnym problemem natury społecznej i prawnej. Zjawisko to, zarówno w swej fizycznej, psychicznej jak i ekonomicznej postaci przez swoją nagminność generuje problemy prawne i osobiste, których samodzielne rozwiązanie często leży poza indywidualnymi możliwościami  danej osoby i jej rodziny.

Czytaj dalej Sprawozdanie z działalności punktów konsultacyjnych